Normatīvie akti

Kopš 2004. gada 1. maija ir sācis darboties "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums", saskaņā ar kuru nolietota auto īpašnieka pienākums ir nodot to vienīgi apstrādes uzņēmumam ar tiesībām pieņemt un pārstrādāt nolietotus auto, kā arī izsniegt auto likvidācijas sertifikātu.

Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība (MS Word)

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums (MS Word)

Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam (MS Word)

Prasības nolietotu transportlīdzeklu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem (MS Word)

     
Copyright © 2006-2011 SIA Auto pārstrāde. Izgatavots: E Forma